Kenttä rakentaminen on aloitettu v.1979. Maapohjan lunasti kunta, joka antoi sen tehdyllä sopimuksella kerhon käyttöön lentokentän rakentamista varten. Kenttää on rakennettu pääasiassa talkoovoimin, mutta 1980 luvulla kurssikeskus teki useana vuotena harjoitustyönä kentällä maanrakennustöitä.
Asfalttipäällyste kentälle on saatu vuosina 1989-91. Kentällä on lentokonehalli sekä sen yhteydessä toimisto/lennonvalmistelu tila.
2000 luvulla kun toiminta hiljeni, pääsi myös kentän kunto heikkenemään. Reuna-alueet vesakoituvat ja myös muu puusto pääsi kasvamaan eikä kenttä enää täyttänyt pitoluvan ehtoja.
Lentokentän kunnostus aloitettiin syksyllä 2016 ja niitä on jatkettu keväällä 2017. Valvova viranomainen on Trafi joka tarkasti kentän lokakuussa 2016. Tarkastuksessa havaittuja puutteita alettiin korjaamaan. Asfaltin halkeamia ja vaurioita on korjattu ja pinta on nyt kohtuullisen hyvä. Kiitoalueelta on poistettu vesakot ja muu kasvillisuus. Kiitoalueen ulkopuolta on raivattu vesakkoa ja puustoa. Kentän eteläpäästä on poistettu puustoa 2,2 ha suuruiselta alueelta. Tästä alueesta kerho teki sopimuksen maanomistajan kanssa keväällä 2017. Kynnysmerkit ja kiitotiemaalaukset tehtiin heinäkuussa 2017.
Kiitotien reuna-alueelle kentän eteläpään hallin puoleiselle sivulle on perustettu nurmipintainen 180 m pitkä ja 20 m leveä lennokkikenttä.
Lentokentän ylläpito on kerhon vastuulla ja se tullaan pitämään määräysten mukaisessa kunnossa. Tämä mahdollistaa siten liikennöinnin lentokentälle myös pienlentokoneilla.
Lisää tietoja löytyy lentopaikat.fi sivustolta.